15 листопада розпочалося навчання державних службовців, які займають посади державної служби категорії “Б”, “В”  за ЗАГАЛЬНОЮ ПРОФЕСІЙНОЮ (СЕРТИФІКАТНОЮ) ПРОГРАМИ  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
(не рідше одного разу на три роки).
З цікавістю були сприйняті виступи: Лукіна С.Ю. – директора Регіонального центру підвищення кваліфікації Київської області, д.держ.упр., доцента; Горячок І.В. – доцента кафедри слов’янської філології ХНУ, к.пед.н., доцента; Гуменюк О.Г. – доцента кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання ХУУП ім. Л. Юзькова, к.психолог.н., доцента та багатьох інших провідних спеціалістів.
Підвищення кваліфікації за професійною програмою дає змогу учасникам поглибити й закріпити теоретичні знання, практичні вміння та навички. Навчання триватиме до 24 листопада.