Цифрова грамотність – важлива вимога сьогодення. Особливо це стосується державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які обов’язково мають володіти сучасними професійними компетентностями. Саме тому, перелік потреб у професійному навчанні для цієї категорії посадовців розширено компетентністю «Цифрова грамотність». Враховуючи надзвичайну актуальність цього питання на базі Центру 25-26 листопада навчалися он-лайн посадові особи місцевого самоврядування області за загальною короткостроковою програмою “ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ”.

Під час навчального процесу слухачі мали можливість набути нових умінь, знань, навичок виконувати завдання та посадові обов’язки шляхом ефективного використання в практичній діяльності інструментів Google.

Зі слухачами працювали: Требик Л.П. – доцент кафедри публічного управління та адміністрування ХУУП ім.Л.Юзькова, к.держ.упр.; Андріїшина В.В. – заступник директора ХМКП «Хмельницькінфоцентр»; Лаврик Т.В. – старший викладач кафедри кібербезпеки Сумського державного університету к.пед.н.