27 травня 2016 року директор Хмельницького центру ППК Баюк М.І. взяв участь у Всеукраїнській науково-практичні конференції за міжнародної участі «Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку», яка відбулася в Національній академії державного управління при Президентові України (НАДУ).

Метою заходу стало обговорення на науково-експертному рівні актуальних питань функціонування державної служби, формування та реалізації державної політики в Україні в контексті новітніх викликів.

27.05КиївУ роботі конференції взяли участь провідні вітчизняні та зарубіжні науковці, експерти з децентралізації, представники центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Інституту законодавства Верховної Ради України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного педагогічного університету імені Драгоманова, Донецького державного університету управління, інших установ і організацій, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, слухачі Національної академії та її регіональних інститутів державного управління.

На пленарному засіданні виступили: перший віце-президент НАДУ Анатолій Савков; керівник проекту Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії Даніель Зайберлінг; завідувач кафедри державної служби та кадрової політики НАДУ Владислав Федоренко; перший заступник директора Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ Олександр Сушинський; професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту НАДУ Валентина Мамонова; експерт з децентралізації, старший радник Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) Дітер Шиманке; завідувач кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Іван Малий.

У рамках конференції відбулися сесійні засідання «Реформування державної служби в Україні та модернізація публічно-управлінської діяльності: досвід, проблеми, перспективи», «Державна служба та нові технології управління», «Засади місцевого та регіонального розвитку: європейський вимір та національна безпека».

Крім того відбулося засідання Координаційної ради Національної академії, де обговорювалось питання надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

За результатами щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку» підготовлено рекомендації Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Національному агентству України з питань державної служби, Міністерству освіти і науки України, Міністерству соціальної політики, Національній академії державного управління при Президентові Україні.