2 березня в Хмельницькому РЦПК відбулося навчання представників органів місцевого самоврядування області за спеціальною короткостроковою програмою «Доброчесність та запобігання корупції на публічній службі».

Упродовж навчання у дистанційному форматі учасники поглибили та систематизували знання, уміння і практичні навички, щодо:

  • основних положень законодавства України з запобігання корупції;
  • сутності державної антикорупційної політики України;
  • етичних стандартів та принципів доброчесності;
  • правил етичної поведінки публічних службовців;
  • особливостей складання, подання та оприлюднення електронних декларацій;
  • шляхів запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності;
  • відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.

Відкривав навчання і підводив підсумки – Микола Баюк, директор Хмельницького РЦПК, к.держ. упр. Зі слухачами працювала Тетяна Гаман, заступник директора Хмельницького РЦПК, експерт Програми

Рада Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні». Програма підвищення кваліфікації розроблена на основі кращого європейського досвіду й методології Ради Європи. Правовий блок забезпечували юристи-практики. Дякуємо слухачам і викладачам за змістовне та цікаве спілкування!