— підвищення кваліфікації 72644 управлінських кадрів;

— щорічне підвищення кваліфікації від двох до семи тисяч публічних службовців;

— завжди актуальне та адекватне реаліям часу навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу – 323 наукових, навчально-методичних, інформаційно-довідкових посібників, більше 50 тисяч друкованих примірників, 62 збірника на електронних носіях, велика кількість інших роздаткових матеріалів;

— більше 800 досвідчені викладачів-практиків і науковців, серед яких доктори, кандидати наук та визнані професіонали-практики;

— інтенсивне застосування у підвищенні кваліфікації принципів андрагогіки, орієнтації на високі кінцеві результати діяльності, ефективності функціонування та відповідності форм і методів роботи сучасним запитам суспільства;

— професійний колектив, за штатним розписом в якому працює десять, об’єднаних спільними цілями і завданнями осіб, та який добре знає свою справу і намагається робити її краще з року в рік.