Конференція «Європейські принципи»

rd05 листопада 2015 р. директор Хмельницького ЦППК Баюк М.І. взяв участь в щорічній науково-практичні конференції за міжнародною участю «Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України», яка відбулася в Національній академії державного управління при Президентові України.

Співорганізаторами заходу виступили Національна академія державного управління при Президентові України, Національне агентство України з питань державної служби, Програма розвитку ООН в Україні, Швейцарсько-український Проект «Підтримка децентралізації в Україні «DESPRO», Проект «Реформа управління на сході України» Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва (GIZ).

У роботі конференції взяли участь провідні вітчизняні та зарубіжні науковці, експерти в галузі державного управління, а також керівники вищих навчальних закладів України, в яких здійснюється підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління».
На пленарному засіданні виступили: президент Національної академії Юрій Ковбасюк, заступник Міністра Кабінету Міністрів України – директор Урядового офісу з питань європейської інтеграції Наталія Гнидюк, керівник проекту Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії Даніель Зайберлінг.

По завершенню планерного засідання всі учасники науково-практичної конференції продовжили свою роботу у секційних засіданнях за темами: «Стандарт підготовки та підходи до формування програми за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» рівня «бакалавр», «Стандарт підготовки та підходи до формування програми за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» рівня «магістр», «Підготовка та впровадження нової програми доктора філософії (PhD)», «Європейські підходи до підвищення кваліфікації публічних службовців», «Е-освіта: нові можливості для підготовки публічних управлінців».
В друкованих матеріалах конференції Хмельницький центр представлено тезами заступника директора ЦППК Гаман Т.В. «До питання підвищення кваліфікації державних службовців на основі компетентнісного підходу».

У рамках даного заходу відбулось засідання Координаційної ради Національної академії, де обговорювалось питання надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.
За результатами роботи щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України» прийняті рекомендації органам державної влади, науковим установам і навчальним закладам України щодо подальшого розвитку галузі знань «Державне управління».