Кращі практики, методологія та інструментарій Ради Європи з питань лідерства та управління персоналом у підвищенні кваліфікації публічних службовців Хмельниччини впроваджуються вже понад п’ять років, починаючи з 2015 року.

От і в рамках загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б», «В» зі слухачами працювала Тетяна Гаман — заступник директора Центру, сертифікований тренер та експерт Ради Європи програми «Академія лідерства», к.держ.упр., доцент. Впродовж зустрічей із 52 слухачами  були розкриті теми модулів «Професійна культура та ефективна комунікація» та «Гендерний аспект управління», що разом становить 9 годин (0,33 ЄКТС).