Кращі практики, методологія та інструментарій Ради Європи з питань лідерства та управління персоналом у підвищенні кваліфікації публічних службовців Хмельниччини впроваджуються вже понад п’ять років, починаючи з 2015 року.

От і в рамках загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б», «В» зі слухачами впродовж двох днів — 4-5 листопада — працювала Тетяна Гаман — заступник директора Центру, сертифікований тренер та експерт Ради Європи програми «Академія лідерства», к.держ.упр., доцент. Впродовж зустрічей із 52 слухачами розкривалися проблематика ефективної комунікації та взаємодії — розглядалися питання сутності, місця й  ролі комунікації в процесі управління, аналізувалися психологічні аспекти комунікації, дієвість різних форм комунікаційних зв’язків, особливості роботи з інформацією. Окремими блоками  розглядалися питання публічного виступу, комунікативної культури, місця формальних і неформальних комунікацій в управлінській діяльності. Також під час он-лайн навчання   розглядалися питання налагодження взаємодії, залучення громадськості, визначення цільових груп громадськості та інші.