09-10 вересня 2015 року на базі Хмельницького ЦППК відбувся тематичний короткостроковий семінар «Актуальні питання удосконалення роботи та забезпечення пожежної безпеки архівних установ» для начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад області.
Відкрили семінар та ознайомили слухачів з його програмою Баюк М.І. — директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, м.д.у. та Байдич В.Г. – директор Державного архіву області, к.іст.н.
Під час семінару обговорювалися наступні теми:
— «Нормативно-правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення організації діловодства та архівної справи в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад»;
— «Нормативно-правові вимоги щодо використання інформації документів Національного архівного фонду»;
— «Децентралізація державного управління та реформування державної служби в Україні»;
— «Стан та перспективи європейської інтеграції України»;
— «Державне регулювання діяльності архівних установ з питань цивільного захисту. Забезпечення техногенної та пожежної безпеки» та інші.
Із слухачами працювали:
— Бурдуваліс Катерина Миколаївна – заступник директора Державного архіву області;
— Кузьміна Наталія Анатоліївна – начальник відділу використання інформації документів Державного архіву області;
— Терещенко Тетяна Василівна – доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Хмельницького університету управління та права, к.е.н., доцент;
— Мартинюк Юрій Петрович – викладач навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області;
— Рага Валентина Станіславівна – начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву області та інші.
Наприкінці навчання проведено анкетування учасників семінару з метою встановлення якісного рівня освітньо-організаційного процесу та комплексної оцінки надання освітніх послуг Хмельницьким Центром ППК. Побажання та пропозиції будуть проаналізовані працівниками Центру та використані в подальші роботі.
Усім слухачам, які підвищили кваліфікацію, видані сертифікати державного зразка.