Головною передумовою реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення та завдань, покладених на органи Пенсійного фонду України, є спроможність працівників на місцях ефективно реалізовувати свої повноваження з метою надання більш якісних послуг населенню.

Необхідною складовою ефективного виконання зазначених завдань та повноважень є належний професійний рівень службовців, від ефективності діяльності яких залежать рівень обслуговування громадян.

Навчання спеціалістів Головного управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області є важливою частиною державної кадрової політики, спрямованої на формування високопрофесійних кадрів та підвищення якості їх роботи в кожному сервісному центрі.

Так, в поточному році протягом червня місяця державні службовці Головного управління ПФУ в області підвищили свій рівень професійної компетентності в Хмельницькому РЦПК з питань:

 • Основні напрями реформування пенсійної системи в Україні в контексті соціальної політики держави. Роль та завдання органів Пенсійного фонду в процесі пенсійного реформування.
 • Окремі питання щодо виплати пенсій.
 • Актуальні питання щодо обслуговування громадян.
 • Проходження державної служби: практичні питання та особливості правового регулювання
 • Основні норми та вимоги Закону України «Про запобігання корупції».
 • Розвиток професійних компетентностей публічних службовців.
 • Впровадження змін та мотивація в системі публічного управління.
 • Реалізація права громадян на звернення та інформацію
 • Нормативно-правова, науково-методична та інформаційна організація діловодства і архівної справи в органах влади.
 • Сучасні вимоги до українського мовлення та правопису.
 • Запобігання виникненню конфліктних ситуацій та створення сприятливого психологічного клімату в колективі
 • Тайм-менеджмент – основа планування й самоорганізації.
 • Психологічні аспекти ефективної комунікації.

Всі слухачі успішно пройшли тестуванням з використанням Google Форм та отримали Сертифікати.