Спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради «Про організацію навчання в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій у 2016 році» від 27.01.2016 р. № 36/4-о/2016-рс передбачено навчання секретарів об’єднаних територіальних громад за професійною програмою в два етапи – перший в березні, другий у вересні 2016 року.

З 21 по 25 березня 2016 р. проходив І етап навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації секретарів рад об’єднаних територіальних громад.

Слухачі мали можливість прослухати такі теми: «Про особливості функціонування об’єднаних територіальних громад з урахуванням змін до чинного законодавства»; «Організація роботи ради об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади»; «Рекомендації щодо виконання власних (самоврядних) повноважень об’єднаних територіальних громад у сфері соціального захисту»; «Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами місцевого самоврядування»; «Порядок ведення діловодства відповідно до вимог державних стандартів. Робота із зверненнями громадян»; «Органи місцевого самоврядування як суб’єкт державної реєстрації прав на нерухоме майно» та ін.

Запропонована тематика заходу викликала неабиякий інтерес з боку секретарів, оскільки необхідність вирішення вище перелічених питань в них виникає практично щоденно. Тому і не дивно, що більша частина зустрічей відбулась в режимі «питання-відповіді».

До реалізації програми семінару залучені керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та обласної ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, викладачі Хмельницького університету управління та права.

По завершенню навчання із всіма слухачами проведено підсумковий контроль знань у формі співбесіди.