Завершилось навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою для представників
Головного управління пенсійного фонду України  в Тернопільській області

29 червня-8 липня державні службовці ГУПФУ в Тернопільській обл., які займають посади державної служби категорії «Б», «В» пройшли в онлайн режимі навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на три роки).

Заняття зі слухачами проводили працівники апарату Хмельницької облдержадміністрації: Мамчур Ю. М. – начальник відділу з питань персоналу та нагород; Матковський Г.В. – начальник відділу контролю;
Шевчук А.В. – завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації.

З цікавістю були сприйняті виступи Тертички В.В. – завідувача кафедри «Києво-Могилянська школа врядування» Національного університету «Києво-Могилянська академія», д.держ.упр., професора; Лукіна С.Ю. – директора РЦПК Київської області, к.е.н., доцента; Гаман Т.В. – заступника директора Хмельницького регіонального центру підвищення кваліфікації, к.держ.упр., доцента; Горячок І.В. – доцента кафедри слов’янської філології ХНУ, к.пед.н., доцента; Кокаревича А.А. – виконавчого директора ГО «Хмельницький енергетичний кластер»; Сороки В.Р. – директора КП «Аеропорт Хмельницький» та ін.

Підвищення кваліфікації за професійною програмою дало можливість учасникам семінару поглибити й закріпити теоретичні знання, практичні вміння та навички.

За результатами тестування всі слухачі отримали сертифікат про підвищення кваліфікації.