8-17 вересня державні службовці, які займають посади державної служби категорії «Б», «В» (не рідше одного разу на три роки) пройшли в онлайн режимі навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на три роки).

Заняття зі слухачами проводили працівники апарату Хмельницької облдержадміністрації: Матковський Г.В. – начальник відділу контролю;
Шевчук А.В. – завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації.

З цікавістю були сприйняті виступи Лукіна С.Ю. – директора РЦПК Київської області, д.держ.упр., доцента; Волощук І.В. – головного спеціаліста Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях; Горячок І.В. – доцента кафедри слов’янської філології ХНУ, к.пед.н., доцента; Гуменюк О.Г. – доцента кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання ХУУП ім. Л. Юзькова, к.психолог.н., доцента; Кокаревича А.А. – виконавчого директора ГО «Хмельницький енергетичний кластер» та ін.

Підвищення кваліфікації за професійною програмою дало можливість учасникам семінару поглибити й закріпити теоретичні знання, практичні вміння та навички.

За результатами тестування всі слухачі отримали сертифікат про підвищення кваліфікації.