17-19 червня спільно з службою управління персоналом Хмельницької облдержадміністрації та Хмельницьким центром підвищення кваліфікації проведено онлайн навчання державних службовців апарату облдержадміністрації на основі телекомунікаційного зв’язку з використанням CiscoWebex.

Слухачі під час онлайн навчання оновили та поглибили теоретичні знання, практичні уміння та навички з ефективного вирішення завдань професійної діяльності в органах виконавчої влади.

У ході навчання розглядались такі теми: «Сучасні інструменти управління людськими ресурсами в органах влади. Практичні питання проходження державної служби»; «Специфіка писемної форми спілкування»; «Адаптація до змін – фундамент для розвитку»; «Ефективна комунікація»; «Запобігання виникненню конфліктних ситуацій. Дотримання норм культури ділового спілкування»; «Електронне урядування та електронна демократія: від теорії до практики».

Навчання завершилось підсумковим контролем у формі тестування за допомогою Google-форм. Підсумки навчання підвели Оксана Самолюк – керівник апарату облдержадміністрації та Микола Баюк – директор Центру ППК, к.держ.упр.