16, 18 червня державні службовці категорії «Б», «В» — представники центральних та місцевих органів виконавчої влади Хмельницької, Тернопільської, Запорізької областей та м. Києва працювали із проблематикою формування організаційної культури та впровадження змін.
Аналітичним підґрунтям для обговорення актуальних питань стали результати «Дослідження організаційної культури державної служби України», 2020р. (НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України»; Національне агентство України з питань державної служби; Центр з питань доброчесності в оборонному секторі).
Одна із тем навчання була присвячена ознайомленню зі змінами до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (Наказ Нацдержслужби України від 28.04.2021 № 72-21 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2021 р. за №668/36290).
Програма розроблена на основі кращого європейського досвіду й методології Ради Європи, зокрема тренінгової методики «Академія лідерства» (Джон Джексон, Іванна Ібрагімова). Впродовж двох днів зі слухачами працювала Тетяна Гаманзаступник директора Хмельницького РЦПК, експерт Програми