З 21 по 23 жовтня на базі Центру проходив ІІ етап, а з 11 по 15 березня – І етап навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації працівників Державного архіву Хмельницької області.

Слухачі мали можливість прослухати такі теми: «Організація роботи архівістів в умовах адміністративної реформи 2019-2020 років» (Байдич В.Г. – директор Державного архіву області, к.іст.н.); «Розвиток електронного врядування: компетентністний підхід» (Требик Л.П. – доцент кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права імені Л. Юзькова, к.держ.упр.); «Законодавство України про Національний архівний фонд» (Бурдуваліс К.М. – заступник директора – начальник відділу організаційно-аналітичної роботи Державного архіву області.); «Специфіка застосування нововведень до українського правопису 2019 року» (Горячок І.В. – доцент кафедри мовознавства Хмельницького університету управління та права імені Л. Юзькова, к.пед.н., доцент) та ін.

Неабияку зацікавленість у слухачів викликали тренінги: «Комунікативна компетентність публічних службовців: формальні та неформальні комунікації» (Гаман Т.В. – заступник директора Центру ППК, к.держ.упр., доцент) та «Психологічні аспекти саморозвитку публічного службовця (з використанням проективних методик» (Вільчинська С.Б. – психолог, бізнес-тренер, спеціаліст з проективних методик, член Міжнародної Психологічної Асоціації Проективних Методик (представник в Хмельницькій області).

За результатами вихідного контролю знань всі учасники отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації встановленого зразка.