З 15-18, 21-24 жовтня на базі Центру проходило навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців Регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області.

Слухачі мали можливість прослухати такі теми: Зміст та новели Закону України «Про державну службу» (Мамчур Юрій Миколайович – начальник відділу з питань персоналу та нагород апарату Хмельницької облдержадміністрації); Організаційно-методологічні засади розвитку професійної компетентності державних службовців (Баюк Микола Іванович – директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, к.держ.упр.); Нормативно-правове регулювання системи запобігання корупції в Україні
(Когут Ольга Володимирівна – доцент кафедри права Хмельницького національного університету, к.ю.н., доцент); Розвиток електронного врядування: компетентністний підхід (Требик Людмила Петрівна – доцент кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права ім. Л.Юзькова, к.держ.упр.); Основні вимоги до ведення діловодства в органах влади (Гудловська Любов Степанівна – начальник загального відділу апарату Хмельницької облдержадміністрації); Е-декларування: практичні аспекти
(Гутник Олександр Сергійович – завідувач сектору з питань запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юстиції у області); Порядок проведення конкурсу на заняття посад державної служби: від теорії до практики (Волощук Ірина Віталіївна – головний спеціаліст Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях); Управління й впровадження змін. Цілі сталого розвитку: від теорії до практики (Третяк Вячеслав Анатолійович – регіональний координатор ПРООН з досягнення Цілей сталого розвитку в Хмельницькій області); Впровадження змін. Цифрова економіка в контексті сталого розвитку (Гаврилюк Ганна
Володимирівна – керівник інформаційно-аналітичного центру громадської організації «Агенція сталого розвитку «АСТАР»); Управління змінами ресурсного стану особистості (Яцишен Вадим Вадимович – голова громадської організації «Есперо» (психолог-практик) та ін.

Неабияку зацікавленість у слухачів викликали тренінги: «Комунікативна компетентність публічних службовців: формальні та неформальні комунікації» (Гаман Т.В. – заступник директора Центру ППК, к.держ.упр., доцент) та «Майстер-клас з командо-утворення (з використанням проективних методик)» (Вільчинська С.Б. – психолог, бізнес-тренер, спеціаліст з проективних методик, член Міжнародної Психологічної Асоціації Проективних Методик (представник в Хмельницькій області).

За результатами вихідного контролю знань всі учасники отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації встановленого зразка.