…за такою темою з 02 по 05 березня на базі Центру за спеціальною короткостроковою програмою підвищили кваліфікацію працівники Державного архіву області.

Під час реалізації програми слухачі ознайомилися із питаннями, що стосуються формування планово-звітної документації в архівних установах; організації обліку документів НАФ; ведення облікових документів; ефективного використання документів НАФ; проходження державної служби та ін.

З учасниками семінару працювали представники  Державного архіву Хмельницької області: Катерина Бурдуваліс, Олександр Войтович, Валентина Рага, Галина Лях, Наталія Кузьміна.

Неабияку зацікавленість викликали теми: «Професійна культура та етикет публічного службовця» (Гаман Т.В. – заступник директора Центру ППК, к.держ.упр., доцент); «Профілактика професійного вигорання державного службовця засобами проективних методик» (Вільчинська С.Б. – психолог, бізнес-тренер, спеціаліст з проективних методик, член Міжнародної Психологічної Асоціації Проективних Методик (представник в Хмельницькій області); «Механізми психологічного захисту в сучасному інформаційному просторі» (Гуменюк О.Г. – доцент кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання Хмельницького університету управління та права ім..Л. Юзькова, к.психолог.н.,доцент).

За результатами підсумкового контролю знань всі учасники отримали сертифікати про підвищення кваліфікації встановленого зразка.