… 23-24 травня 2018 року відбулось навчання працівників Державного архіву області за програмою тематичного короткострокового семінару «Пріоритети розвитку архівної справи на сучасному етапі державотворення».

У ході навчання розглядались такі теми: «Пріоритети розвитку архівної справи на Хмельниччині в 2018 році»; «Порядок видавання справ  з архівосховищ»; «Нормативно-правова база управління архівною справою і діловодством архівних установ України»; «Зміст та новели Закону України «Про державну службу». Професійний розвиток персоналу»; «Нормативно-правове регулювання системи запобігання корупції в Україні»; «Основні напрями реформування пенсійної системи в Україні»; «Організація роботи з охорони праці в архівних установах області»; «Стан та перспективи європейської інтеграції України».

Зі слухачами працювали: Байдич В.Г. – директор Державного архіву області, к.іст.н.; Кузьміна Н.А. – начальник відділу  використання інформації документів Державного архіву області; Рага В.С. –  начальник відділу  формування НАФ та діловодства Державного архіву області; Мамчур Ю.М. – начальник відділу з питань персоналу та нагород апарату облдержадміністрації; Рижук І.В. – доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права, к.ю.н.; Заярнюк О.С. – начальник Головного управління ПФУ в області; Франко В.М. – начальник відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфери Управління Держпраці в області; Терещенко Т.В. –  доцент кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права, к.е.н., доцент.

Усі учасники семінару отримали сертифікати встановленого зразка.