16.03 та 23.03 на базі Хмельницького центру підвищення кваліфікації управлінських кадрів відбулось навчання адміністраторів управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради за програмою тематичного короткострокового семінару «Комунікативна компетентність адміністраторів ЦНАП як елемент покращення якості надання адміністративних послуг».

У ході навчання розглядались такі теми: «Механізми психологічного захисту в сучасному інформаційному просторі»; «Принципи ефективної комунікації»; «Розвиток електронного врядування: компетентністний підхід».

Зі слухачами працювали: Гуменюк О.Г. – доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук Хмельницького університету управління та права, к.психол.н., доцент; Яцишен В.В. – голова громадської організації «Есперо»; Требик Л.П. – доцент кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права, к.держ.упр.  та ін.

За результатами навчання всі учасники семінару отримали сертифікати встановленого зразка.