21-23 листопада на базі Хмельницького центру підвищення кваліфікації управлінських кадрів відбулось навчання старост об’єднаних територіальних громад Донецької та Львівської областей за програмою тематичного короткострокового семінару «Староста об’єднаної територіальної громади  та громадськість: виклики сьогодення». Захід проведено за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

 

Метою семінару є поглиблення знань з основ нормативно-правового регулювання діяльності об’єднаних територіальних громад і інституту старост; розширення знань, вмінь, навичок роботи старост із громадськістю сіл, селиш; використання в роботі старост інформаційно-комунікаційних технологій; визначення можливих варіантів подолання проблем в роботі старост з громадськістю; наведення експертних оцінок й практичних порад; обмін досвідом.

У ході навчання розглядались такі теми: «Організаційно-правові засади діяльності старости в об’єднаній територіальній громаді»; «Інструменти розвитку ОТГ в умовах децентралізації влади: роль старости і громадськості»; «Форми реалізації безпосереднього волевиявлення територіальних громад»; «Добре врядування та лідерство на місцевому рівні. Ефективна комунікація та залучення громадськості»; «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в роботі старост із громадськістю. Роль Інтернету» та ін. Також важливою складовою навчання стало виїзне практичне заняття за окремим планом на базі Кам’янець-Подільського району. Зокрема: практичне заняття на базі Гуменецької ОТГ «Пріоритети становлення та розвитку старостинських округів Гуменецької сільської об’єднаної територіальної громади. (Абдулкадирова Інна Григорівна — голова Гуменецької ОТГ, старости Гуменецької ОТГ) тематична зустріч «Практика формування нових структур місцевого самоврядування в Кам’янець-Подільському районі» (Сукач Василь Олександрович голова Кам’янець-Подільської райдержадміністрації. Під час зустрічі велись жваві дискусії навколо проблем, що виникають у старост ОТГ на сьогоднішній день. Слухачі спілкувалися та обмінювались власним досвідом, ставили питання та отримували відповіді. Група була активною і майже кожен висловив свою позицію і поділився прикладами щодо роботи з громадськістю..

 

Зі слухачами працювали: Баюк Микола Іванович – директор Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, к.держ.упр., Циц Сергій Віталійович – начальник юридичного відділу виконавчого апарату Хмельницької обласної ради, к.держ.упр., Войт Майя Іванівнаначальник навчально-методичного відділу Хмельницького центру ППК, Рижук Ірина Володимирівна – доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права, к.ю.н., Гуменюк Оксана Григорівна – доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук Хмельницького університету управління та права, к.психол.н., доцент, Гаман Тетяна Василівна – заступник директора Хмельницького центру ППК, к.держ.упр., доцент, Требик Людмила Петрівна – доцент кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права, к.держ.упр., Ковтун Ірина Броніславівна – проректор Хмельницького університету управління та права, к.держ.упр., доцент.

Всі слухачі отримали науково-практичні посібники «Становлення інституту старости: перші кроки», Становлення інституту старости: перші практики»  та диск із актуальними матеріалами для старост ОТГ.

З метою отримання зауважень та пропозицій по закінченню навчання проведено анкетування учасників семінару, старости отримали сертифікат проходження навчання за програмою тематичного короткострокового семінару «Староста об’єднаної територіальної громади та громадськість: виклики сьогодення».