26-27.04 на базі Хмельницького центру підвищення кваліфікації управлінських кадрів відбулось навчання старост об’єднаних територіальних громад Одеської області за програмою тематичного короткострокового семінару «Староста об’єднаної територіальної громади  та громадськість: виклики сьогодення». Захід проведено за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Метою семінару є поглиблення знань з основ нормативно-правового регулювання діяльності об’єднаних територіальних громад і інституту старост; розширення знань, вмінь, навичок роботи старост із громадськістю сіл, селиш; використання в роботі старост інформаційно-комунікаційних технологій; визначення можливих варіантів подолання проблем в роботі старост з громадськістю; наведення експертних оцінок й практичних порад; обмін досвідом.

У ході навчання розглядались такі теми: «Організаційно-правові засади діяльності старости в об’єднаній територіальній громаді»; «Інструменти розвитку ОТГ в умовах децентралізації влади: роль старости і громадськості»; «Форми реалізації безпосереднього волевиявлення територіальних громад»; «Добре врядування та лідерство на місцевому рівні. Ефективна комунікація та залучення громадськості»; «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в роботі старост із громадськістю. Роль Інтернету» та ін. Також важливою складовою навчання стало виїзне практичне заняття до Колибаївської ОТГ по обміну досвідом, під час якого учасники ознайомилися із практичним досвідом роботи старости з громадськістю.

Зі слухачами працювали: Баюк М.І. – директор Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, м.держ.упр.; Примуш Р.Б. – заступник голови обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України в Хмельницькій області, к.держ.упр.; Рижук І.В. – доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права, к.ю.н.; Гаман Т.В. – заступник директора Хмельницького центру ППК, к.держ.упр., доцент, Циц Сергій Віталійович начальник юридичного відділу виконавчого апарату Хмельницької обласної ради, к.держ.упр., Гуменюк Оксана Григорівна доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук Хмельницького університету управління та права, к.психол.н., доцент, Требик Людмила Петрівнадоцент кафедри публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права, к.держ.упр., Войт Майя Іванівнаначальник навчально-методичного відділу Хмельницького центру ППК, Ковтун Ірина Броніславівна декан факультету управління та економіки Хмельницького університету управління та права, к.держ.упр., доцент.

Всі слухачі отримали науково-практичний посібник «Становлення інституту старости: перші кроки» та диск із актуальними матеріалами для старост ОТГ.

З метою отримання зауважень та пропозицій по закінченню навчання проведено анкетування учасників семінару, старости отримали сертифікат проходження навчання за програмою тематичного короткострокового семінару «Староста об’єднаної територіальної громади  та громадськість: виклики сьогодення».