ПРО ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКІВ КОРУПЦІЇ

15 березня Хмельницьким РЦПК ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ проведено підвищення кваліфікації у дистанційній формі за спеціальною короткостроковою програмою на тему: «ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ».

Відкривав навчання і підводив підсумки – Микола Баюк, директор Хмельницького РЦПК, к.держ. упр.

Упродовж навчання учасники поглибили знання, уміння і практичні навички, щодо:

  • основних положень законодавства України з запобігання корупції;
  • сутності державної антикорупційної політики України;
  • етичних стандартів та принципів доброчесності;
  • правил етичної поведінки публічних службовців;
  • особливостей складання, подання та оприлюднення електронних декларацій;
  • шляхів запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності;
  • відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.

Зі слухачами працювали викладачі-практики та розробник Програми — Тетяна Гаман, заступник директора Хмельницького РЦПК, експерт Програми Рада Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні».