23-25 вересня 2020 року.
Сьогодні другий день навчання у працівників Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації та відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій.
Зі всіма сферами людської діяльності тісно пов’язана інформаційна діяльність органів державної влади. Вона є специфічною професійною діяльністю службовців органів виконавчої влади, яка спрямована на забезпечення власної функціональної діяльності, інформаційну взаємодію з іншими органами влади, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами та на організацію доступу до публічної інформації. А враховуючи сучасні тенденції до збільшення прозорості та відкритості діяльності органів влади, на такі інформаційні структурні підрозділи покладається все більше і більше завдань. Великим напрямком роботи є також і забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, національностей та релігій.
Саме на ці сфери спрямоване підвищення рівня професійної компетентності цієї групи слухачів. Піднімаються та обговорюються викладачами-практиками і слухачами питання практичних аспектів організації роботи закладів культури, реалізації державно-конфесійної та етнонаціональної політики в Хмельницькій області, особливостей взаємодії органів влади та громадськості, діджиталізації культурної спадщини, комунікативної компетентності публічних службовців. Слухачі оновлюють свої знання щодо нормативно-правового регулювання системи запобігання корупції, проблемних питань у застосуванні законодавства про державну службу, основних вимог до ведення діловодства в органах влади, нововведень до українського правопису, вчаться лідерству та управлінню змінами.