За такою програмою відбулося онлайн-навчання представників Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Одним із головних завдань Центрів підвищення кваліфікації є сприяння підвищенню рівня професійної компетентності управлінських кадрів, виробленню у них умінь та навичок, необхідних для забезпечення ефективного управління. Саме тому навчальний процес у кожній із груп організовується з урахуванням контингенту слухачів та специфіки їх діяльності.

На замовлення цієї групи розглядалися питання роботи державних службовців та служби управління персоналом в умовах адаптивного карантину, організації контролю за виконанням вхідних та розпорядчих документів. Викладачі-практики доносили до слухачів інформацію про зміни та доповнення до Вимог інструкції з діловодства, до оформлення ділових документів, а також до організації діловодства і архівної справи в органах влади.