15-25 червня 2021р. в онлайн режимі пройшло підвищення кваліфікації державних службовців центральних органів виконавчої влади за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації які займають посади державної служби категорії «Б», «В» (не рідше одного разу на три роки)

З цікавістю були сприйняті виступи Тертички В.В. – завідувача кафедри «Києво-Могилянська школа врядування» Національного університету «Києво-Могилянська академія», д.держ.упр., професора; Лукіна С.Ю. – директора РЦПК Київської області, к.е.н., доцента; Горячок І.В. – доцента кафедри слов’янської філології ХНУ, к.пед.н., доцента та ін.

Підвищення кваліфікації за професійною програмою дало можливість учасникам семінару поглибити й закріпити теоретичні знання, практичні вміння та навички. За результатами тестування всі слухачі отримали сертифікат про підвищення кваліфікації.