На виконання спільного розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 12 січня 2017 року № 15/2-о/2017-рс, а також звернення Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби України (далі – Департамент) (лист №303/93-93-04 від 03.05.2017 року) Хмельницьким центром перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів протягом травня-червня проведено навчання за професійною програмою керівників відділів, головних спеціалістів Департаменту.

Упродовж навчальних днів для слухачів організовано лекції, тематичні зустрічі, тренінги, а саме: «Конституційно-правові основи організації і здійснення державної влади в Україні»; «Зміст та новели Закону України «Про державну службу». Організація проходження служби»; «Основні напрямки соціальної політики держави, шляхи її реалізації на регіональному рівні»; «Особливості застосування принципів менеджменту на державній службі»; «Проблемні питання застосування КЗпП України в держаних установах» та ін.

З учасниками семінару працювали викладачі Хмельницького університету управління та права: Когут О.В. – заступник завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, к.ю.н., доцент; Терещенко Т.В. – доцент кафедри публічного управління та адміністрування, к.е.н., доцент; Захаркевич Н.П. – доцент кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів, к.е.н., доцент; Требик Л.П. – старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, к.держ.упр.; Андрушко А.В.доцент кафедри трудового, земельного та господарського права, к.ю.н., доцент та ін.

Також у рамках підвищення кваліфікації працівниками Департаменту висвітлювались теми: «Актуальні питання ведення діловодства в органах ДФС»; «Основи надання першої домедичної допомоги»; «Структура та функції національних митних управлінь країн Європейського Союзу»; «Організація здійснення кінологічного забезпечення в ДФС»; «Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні»; «Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності» тощо.

За результатами підсумкової атестації керівники відділів, головні спеціалісти Департаменту отримали свідоцтва встановленого зразка.