Сучасний публічний службовець зобов’язаний на високому якісному рівні виконувати свої професійні обов’язки та підвищувати свої компетентності. Сьогодні, в умовах карантину, особливої актуальності набувають різноманітні навчання «без відриву від роботи».

З метою виконання вимог Положення про систему професійного навчання державних службовців Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області спільно з Хмельницьким центром підвищення кваліфікації запровадили нову форму надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації – онлайн  навчання  за допомогою телекомунікаційного зв’язку з використанням Zoom.

Дана форма навчання дозволила протягом травня-липня 2020 року 688 службовцям Головного управління Пенсійного фонду України в області отримати теоретичні знання та практичні навики щодо нормативно-правових актів, які регулюють основні напрями реформування пенсійної системи, основних завдань органів Пенсійного фонду в процесі пенсійного реформування. Крім питань основної професійної діяльності цікавими та змістовними були онлайн лекції про розвиток електронного врядування, особливості усної форми спілкування у професійному мовленні, питання проходження державної служби, професійної культуру та етикету публічного службовця, основних засад політики європейської та євроатлантичної інтеграції України, механізмів психологічного захисту в сучасному інформаційному просторі.

Навчання кожної із 8 груп слухачів завершувалось підсумковим контролем  у формі тестування за допомогою Google-форм.

За результатами підвищення кваліфікації  усі слухачі семінарів отримали відповідні сертифікати про навчання.