11-21 травня державні службовці, які займають посади державної служби категорії «Б», «В» пройшли в онлайн режимі навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на три роки).

Заняття зі слухачами проводили працівники апарату Хмельницької облдержадміністрації: Гудловська Л.С. – начальник загального відділу; Матковський Г.В. – начальник відділу контролю; Шевчук А.В. – завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації.

З цікавістю були сприйняті виступи Тертички В.В. – завідувача кафедри «Києво-Могилянська школа врядування» Національного університету «Києво-Могилянська академія», д.держ.упр., професора; Лукіна С.Ю. – директора РЦПК Київської області, к.е.н., доцента; Гаман Тетяни Василівни – заступника директора Хмельницького регіонального центру підвищення кваліфікації, к.держ.упр., доцента, Горячок І.В. – доцента кафедри слов’янської філології ХНУ, к.пед.н., доцента; Копиченка І. – регіонального координатора Програми EGAP у Одеській області та ін.

Підвищення кваліфікації за професійною програмою дало можливість учасникам семінару поглибити й закріпити теоретичні знання, практичні вміння та навички.

За результатами тестування всі слухачі отримали сертифікат про підвищення кваліфікації.