25 травня – 04 червня державні службовці, які замають посади державної служби категорії «Б», «В» пройшли навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою дистанційного підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на три роки).

У ході семінару розглядалися такі теми: «Місцеві органи управління в умовах децентралізації державного управління України», «Нормативно-правове регулювання системи запобігання корупції в Україні», «Нормативно-правова, науково-методична та інформаційна організація діловодства і архівної справи в органах влади», «Проходження державної служби: практичні питання та особливості правового регулювання» та ін.

Заняття зі слухачами проводили працівники апарату Хмельницької облдержадміністрації: Мамчур Ю.М. – начальник відділу з питань персоналу та нагород; Гудловська Л.С. – начальник загального відділу; Матковський Г.В. – начальник відділу контролю; Шевчук А.В. – завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації.

З цікавістю були сприйняті виступи Тертички В.В. – завідувача кафедри «Києво-Могилянська школа врядування» Національного університету «Києво-Могилянська академія», д.держ.упр., професора; Лукіна С.Ю. – директора РЦПК Київської області, к.е.н., доцента; Горячок І.В. – доцента кафедри слов’янської філології ХНУ, к.пед.н., доцента; Копиченка І.Ю. – регіонального координатора Програми EGAP у Одеській області та ін.

Підвищення кваліфікації за професійною програмою дало можливість учасникам семінару поглибити й закріпити теоретичні знання, практичні вміння та навички.