1Хмельницький центр підвищення кваліфікації державних службовців як самостійний госпрозрахунковий навчальний заклад був утворений одним із перших в Україні (рішенням облвиконкому №183 від 29.10.1991р.) на навчальній базі приміщення колишніх курсів партійних і радянських працівників (повна назва — Державний госпрозрахунковий центр облвиконкому перепідготовки кадрів, ділових та культурних зв’язків).

Для успішного функціонування Центру було передано на баланс приміщення навчального корпусу площею 794,8 кв.метрів, гуртожиток готельного типу на 170 місць, майно і навчальні приладдя для обладнання навчальних аудиторій. До послуг слухачів надавались три лекційних зали: на 100 і на 60 місць, 3 аудиторії на 30 місць кожна, 2 комп’ютерних класи, наукова бібліотека економіко-юридичного профілю. Виготовленню високоякісних інформаційно-методичних матеріалів для слухачів сприяло те, що центру було передано обладнання копіювального цеху колишнього обкому партії.

Розпорядженням Представника Президента України від 19.04.94 р. №769 відповідно до законів України «Про державну службу», «Про реформування місцевих органів влади і місцевого самоврядування» та в зв’язку з підпорядкуванням центру перепідготовки кадрів обласній державній адміністрації, було надано нову назву «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевих органів влади і місцевого самоврядування».
.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.1995 р. №606 за пропозицією Хмельницької обласної Ради, погодженням Міністерства освіти, Міністерства економіки, Міністерства фінансів та Міністерства праці на базі Центру утворено Хмельницький інститут регіонального управління та права, де Центр став його структурним підрозділом із відокремленим рахунком бухгалтерського обліку.

Після прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.1996 р. №224 «Про центри підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ та організацій» Центр набув статусу навчального закладу загальнодержавної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців на який покладалося виконання функцій регіонального навчального і науково-методичного центру підвищення кваліфікації державних службовці, а також керівників державних підприємств, установ та організацій.

В грудні 2000 року, за результатами ліцензійної експертизи, Державною акредитаційною комісією було прийнято рішення про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців та керівного складу підприємств, установ та організацій з напряму 1501 — «Державне управління». Річний обсяг ліцензованого прийому становить 1,9 тис. осіб (протокол ДАК №30 від 12.12.2000р.).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 року №1688, внесеним змін до Статуту Хмельницького інституту регіонального управління та права, Центр було перейменовано в «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державного влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій». У зв’язку з цим, та відповідно до п.4 Загального положення про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації за погодженням з Головним управлінням державної служби та Міністерством освіти і науки України, головою Хмельницької облдержадміністрації в 2002 році була затверджена нова редакція Статуту Центру. У відповідності до вимог законодавства, Статутом передбачено функціонування Центру на правах юридичної особи, з відокремленими рахунками в банках, власною печаткою. Протягом 2002-2003 питання утворення юридичної особи повністю врегульоване.

Відповідно до спільного розпорядження голови Хмельницької облдержадміністрації та голови обласної ради від 09.10.2003 року та Статуту Хмельницького інституту регіонального управління та права (сьогодні Хмельницького університету управління та права) визначено, що при інституті діє на правах юридичної особи Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. Центр та університет здійснюють спільну навчально-науково-виробничу діяльність, спрямовану на підготовку фахівців-юристів та управлінців і перепідготовку, та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування на основі Договору про спільну наукову, навчально-методичну, виробничу діяльність та Договору безоплатного користування майном, підписаних керівниками організацій 06.02.2003р.

З метою остаточного врегулювання діяльності Центру, як юридичної особи, внесені відповідні зміни в Статут Центру та ліцензійну справу. З 2005 року обсяг ліцензованого прийому слухачів встановлено у кількості 2,5 тис. осіб на рік (протокол ДАК №56 від 21.06.2005 р.). У 2006 році Центр отримав ліцензію по підвищенню кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель (протокол ДАК №64 від 26.12.2006р.).

баюкПершим директором Центру в період з 1991 до 2000 р. був АНДРУШКО Василь Климович, кандидат економічних наук. Андрушко В.К. у 1966 році закінчив Кам’янець-Подільський сільгоспінститут, у 1981 році — аспірантуру Київського інституту народного господарства.

Свою трудову діяльність розпочав у червні 1956 року робітником колгоспу ім.Островського Полонського району Хмельницької області. З листопада 1957 до призову в вересні 1958 в армію — працював бригадиром цього колгоспу. Після завершення в 1965 році навчання в Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті протягом 1965-1974 рр. працював у комсомольських та партійних органах, з січня 1975 року — на науково-методичній роботі.

З 1983 року Андрушко В.К. працював викладачем Інституту підвищення кваліфікації вчителів, за зразкову роботу в якому у 1987 році був відзначений Міністерством освіти України нагрудним знаком «Відмінник народної освіти». З 1991 року — завідуючий центром перепідготовки кадрів, ділових та культурних зв’язків облвиконкому, директор Центру перепідготовки кадрів державного управління та місцевого самоврядування облдержадміністрації, а з 1995 року — співдиректор Хмельницького інституту регіонального управління та права — директор Центру підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій.

В.К.Андрушко активно займався викладацькою, науковою і громадською роботою. Автор багатьох монографій, 28 навчально-методичних посібників. Неодноразово обирався депутатом Хмельницької обласної ради, очолював постійну комісію з регламенту, депутатської діяльності та етики.

Указом Президента від 30.04.99 № 466/99 Андрушку В.К. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України».

панасюкПАНАСЮК Ніна Іванівна — очолювала Центр в період з 2000 по 2002рр. Народилася в 1949 році в с.Яхнівці Волочиського району Хмельницької області. За період трудової діяльності здобула три вищі освіти. Після закінчення Хмельницького педагогічного училища з 1967 по 1970 рік працювала вчителем молодших класів в Сторожинецькому районі Чернівецької області та Волочиському районі Хмельницької області, методистом Волочиського районного Будинку піонерів. З серпня 1970 по вересень 1990 року — на комсомольській і партійній роботі. В 1992- 1994рр. — заступник керуючого обласним відділенням Фонду України соціального захисту інвалідів.

Протягом 1994-2000 рр. працювала на посаді завідуючого організаційним відділом, заступника керівника апарату Хмельницької облдержадміністрації. З липня 2002 до серпня 2006 р. Панасюк Н.І. працювала на посаді заступника керівника виконавчого апарату, керуючої справами Хмельницької обласної ради.

За період роботи Панасюк Н.І. в Центрі вдосконалено структуру навчального закладу, створено сучасну навчально-матеріальну базу, досягнуто значних успіхів в організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Панасюк Н.І. нагороджена орденом «Знак Пошани», Почесною грамотою Головного управління державної служби України, Почесною грамотою Верховної Ради України. Заслужений працівник освіти України.


баюк-3БАЮК Микола Іванович
— директор Хмельницького Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державного влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій з 2002 року, магістр державного управління, радник митної служби I рангу.

Народився 26 липня 1960 року в селі Гальчинці Теофіпольського району Хмельницької області. Протягом 1977-1981 року навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського педагогічного інституту.

В червні 1999 року закінчив Українську Академію державного управління при Президентові України, захистив магістерську роботу. Впродовж 1981-1993 років працював в школах Хмельницького району, на комсомольській та партійній роботі. З 1994 року займається перепідготовкою та підвищенням кваліфікації управлінських кадрів регіону, кадрів Державної митної служби України. Автор більше 30 наукових, науково-популярних праць.

Здобувач Інституту історії НАН України на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1998 р.), почесними грамотами Міністерства освіти України (1999р.), Хмельницької обласної ради (2005р.), Національної академії державного управління при Президентові України (2006р.).