1

З історії Центру

(1991р. – 2021р.)

 

 

 

 

 

Хмельницький регіональний центр підвищення кваліфікації як самостійний госпрозрахунковий навчальний заклад був утворений одним із перших в Україні.

Рішенням виконкому Хмельницької обласної ради народних депутатів від 29 жовтня 1991 р. №183 на базі колишнього Суспільно-політичного центру утворено державне підприємство – Госпрозрахунковий центр перепідготовки кадрів радянських працівників, керівників і спеціалістів народного господарства, ділових і культурних зв’язків.

20 листопада 1991 р. рішенням виконавчого комітету Хмельницької обласної ради народних депутатів № 191 було затверджено перший Статут Центру та призначено першого директора — Андрушка Василя Климовича.

Для успішного функціонування Центру було передано на баланс приміщення навчального корпусу площею 794,8 кв.метрів, гуртожиток готельного типу на 170 місць, майно і навчальні приладдя для обладнання навчальних аудиторій. До послуг слухачів надавались 3 лекційних зали, 3 аудиторії, 2 комп’ютерних класи, наукова бібліотека та обладнання копіювального цеху колишнього обкому партії.

Розпорядженням Представника Президента України Гусельникова Є. Я. від 19.04.94 р. №769, відповідно до законів України «Про державну службу», «Про реформування місцевих органів влади і місцевого самоврядування» та в зв’язку з підпорядкуванням Центру обласній державній адміністрації, йому було надано нову назву «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевих органів влади і місцевого самоврядування».

Постановою КМУ від 04.08.1995 р. №606 за пропозицією Хмельницької обласної Ради на базі Центру утворено Хмельницький інститут регіонального управління та права (сьогодні Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова). Центр став його структурним підрозділом з відокремленим рахунком бухгалтерського обліку, а Андрушко В.К. — співдиректором з питань загального керівництва Хмельницького інституту регіонального управління та права, директором Центру по сумісництву.

Після прийняття Постанови КМУ від 19.02.1996 р. №224 «Про центри підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ та організацій» Центр набув статусу навчального закладу загальнодержавної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

В грудні 2000 р.- ХЦППК отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців та керівного складу підприємств, установ та організацій з напряму 1501 – «Державне управління» (ліцензійний обсяг 1900 осіб (з червня 2005 р – 2500 осіб). Пізніше, в грудні 2006 р., Центр ліцензовано за напрямом підготовки «Підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель» (ліцензований обсяг 750 осіб).

У 2001 році відповідно до Постанови КМУ від 13.12. 2001 р. №1688 Центр перейменовано в «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій».

З березня 2005 року Центр знову став самостійною юридичною особою та  змінив вкотре свою назву на «Хмельницький Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій».

У 2010 році ХЦППК було включено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України. (Довідка МОН України від 21.12.2010 р. №23-Д-851).

17 липня 2020 р. розпорядженням Хмельницької обласної державної адміністрації №582/2020-р Центр перейменовано у Хмельницький регіональний центр підвищення кваліфікації.

 

Коротко про Центр

  • За 30 років діяльності Центру – більше 70 тисяч державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників установ та організацій підвищили тут свою кваліфікацію.
  • Своєрідною гарантією якості навчання є досвідчені та компетентні викладацькі кадри з високою професійною кваліфікацією. В цілому за роки діяльності Центру в навчальному процесі приймали участь більше 800 викладачів. Щорічно це від 140 до 210 осіб.
  • Налагодження партнерства між багатьма зацікавленими в розвитку безперервної освіти сторонами є важливим компонентом діяльності Центру. Свою роботу Центр організовує в тісній взаємодії із органами державної влади та місцевого самоврядування Хмельниччини. Постійно Центр працює над розширенням зв’язків з вищими навчальними закладами, з міжнародними інституціями та організаціями.

У рамках меморандумів та угод про співпрацю сьогодні ХмРЦПК підтримує партнерські зв’язки з 6 іноземними інституціями та організаціями у сфері розвитку державного управління — Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні (2016 р.); Берлінською академією публічного управління (в рамках проекту U–LEAD з Європою) (2018р.); Бюро державної служби Грузії (2019 р.); Академією державного управління Республіки Молдова (2019 р.); Центром експертизи доброго врядування Генерального директорату з питань демократії Ради Європи (2019 р.).

Підписані також меморандуми з: редакцією журналу «Місцеве самоврядування» (2018р.); Всеукраїнською Асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» (2019 р.); приватним ВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» (2020р.), Києво-Могилянською школою врядування Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2020р.), регіональним представником Уповноваженого ВРУ з прав людини в Хмельницькій області, Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова (2021р.), Національною комісією зі стандартів державної мови (2021 р.)

  • За роки діяльності Центр став ініціатором і співорганізатором в проведенні 23 науково-практичних конференцій та 14 круглих столів як всеукраїнського рівня, так і за міжнародною участю. Результати проведення таких заходів в більшості віддзеркалювалися у збірниках наукових праць, тез, результатах досліджень та різноманітних рекомендаціях.
  • Ведеться робота в напрямку соціологічних досліджень : проведено 28 тематичних досліджень та понад 20 років проводиться дослідження якості організації навчання на постійній основі.
  • На допомогу слухачам працівники та викладачі Центру розробляють навчально-методичні посібники та інформаційно-довідкові збірники з різних напрямків діяльності та найбільш актуальних питань. За час існування Центру розроблено 323 навчально-методичних та інформаційно-довідкових посібника (більше 40 т. примірників), підібрано матеріали з різної тематики до 62 збірників на електронних носіях. За участю Центру підготовлено і видано 4 монографії та 11 науково-практичних посібників.
  • Хмельницький регіональний центр підвищення кваліфікації став першим Центром в Україні, який прийняв в 2019 році ринкові умови роботи з органами місцевого самоврядування і довів, що досвід, готовність до змін, пошук надійних партнерів і наполеглива щоденна робота є гарантією надання якісних освітніх послуг.

 

Впродовж своєї 30-річної історії Центр зазнав чимало змін: міняв місцезнаходження, кілька раз змінював назву, змінював статус, неодноразово мінялися члени колективу. Незмінним завжди залишалися обрані на початку шляху пріоритети діяльності та вектор подальшого розвитку, спрямований на професіоналізм, динамічність, інноваційність, мобільність та здатність сприймати і втілювати нове.

За досягнення колектив Центру неодноразово відзначався грамотами та подяками обласної ради, обласної державної адміністрації, Хмельницької міської ради, установами та організаціями області. Подяки були отримані і від Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка та Голови Нацагентсва України з питань державної служби Костянтина Ващенка. У 2020 році Центр став переможцем всеукраїнського Конкурсу кращих практик впровадження освітніх інновацій в сфері професійного навчання, започаткованим НАДС у номінації «Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».

За вагомий колективний внесок в розвиток вітчизняної освіти і підвищення кваліфікації управлінських кадрів та впровадження інноваційних технологій у навчальний процес трудовий колектив Центру в 2021 році нагороджено Грамотою Верховної Ради України.

 

АНДРУШКО Василь Климович
(15.04.1939 – 28.04.2001)

баюк

З 20 листопада 1991 року  по жовтень 2000 року – завідуючий Центром перепідготовки кадрів, ділових та культурних зв’язків облвиконкому, директор Центру підвищення кваліфікації

 

Андрушко Василь Климович народився 15 квітня 1939 року в с. Поляна Шепетівського району Хмельницької області.

У 1965 році Василь Климович з відзнакою закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут. Після завершення навчання протягом 1965-1974 рр. працював у комсомольських та партійних органах.

У 1972 році успішно закінчив Вищу партійну школу ЦК Компартії України, яка на той час займалася підготовкою та ідеологічним вихованням своїх  керівних та управлінських кадрів.

У 1972 р. Андрушка В.К. було призначено завідуючим парткабінетом Хмельницького райкому партії. Паралельно він по 1975 р. був завідуючим Будинком політосвіти, завідуючим суспільно-політичним і культурним центром.

У 1976 році закінчив аспірантуру кафедри політичної економії Української сільськогоспакадемії, у 1980 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1983 р. працював викладачем економічної теорії Інституту підвищення кваліфікації вчителів, у 1987 р. був відзначений нагрудним знаком «Відмінник народної освіти».

З листопада 1991 р. по жовтень 2000 року Андрушко В.К. працював завідуючим Центром перепідготовки кадрів, ділових та культурних зв’язків облвиконкому (пізніше назва Центру змінювалася).

З 1976 по 1991 рік — член науково-методичної ради з питань масової економічної освіти Укрпрофради, з 1996 по 2000 р. — член науково-методичної ради по роботі з кадрами Головдержслужби України.

З жовтня 1995 року по жовтень 2000 р. Василь Климович працював співдиректором (ректором) з питань загального керівництва Хмельницького інституту регіонального управління та права та за сумісництвом — директором Центру підвищення кваліфікації.

У 1999 році рішенням Академічної ради Міжнародної Кадрової Академії (акредитованої при європейській мережі національних центрів ЮНЕСКО та Ради Європи) його було обрано членом-кореспондентом Міжнародної Кадрової Академії.

В.К.Андрушко активно займався викладацькою, науковою і громадською роботою. У 1999 році Указом Президента йому було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України».

Помер Василь Климович 28 квітня 2001 р. Посмертно йому присвоєно звання почесного доктора Хмельницького інституту регіонального управління та права.

За дев’ять років його керівництва Центром було не лише закладено фундаментальні основи розвитку і вироблено принципи функціонування ЦППК, але й створено на його базі інститут, до структури якого Центр на певний час увійшов як відокремлений підрозділ з окремим бухгалтерським рахунком.

Завдяки своїй відданості справі, здобуткам та напрацюванням, компетентності, прагненню прислужитися великій ідеї просвітництва ця людина назавжди викарбувала своє ім’я в історії Хмельницького регіонального центру підвищення кваліфікації, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та в цілому вищої школи на Поділлі.

 

ПАНАСЮК Ніна Іванівна

панасюк

З 25 жовтня 2000 року  по 22 липня 2002 року  —

заступник ректора Хмельницького інституту управління та права,

директор Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій

 

Народилася в 1949 р. в с. Яхнівці Волочиського р-ну Хмельницької області.

За період трудової діяльності здобула три вищі освіти. Після закінчення Хмельницького педагогічного училища з 1967 по 1970 рік працювала вчителем молодших класів та методистом Волочиського районного Будинку піонерів.

З серпня 1970 по вересень 1990 року — на комсомольській і партійній роботі, з 1992 по 1994рік — заступник керуючого обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.

З 1994 по 2000 рік діяльність Ніни Іванівни була тісно пов’язана з формуванням та реалізацією в регіоні державної політики у сфері державної служби — працювала на посадах завідуючого організаційним відділом та заступника керівника апарату Хмельницької облдержадміністрації.

В жовтні 2000 року стала заступником ректора Хмельницького інституту управління та права та очолила Хмельницький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, який на той час був структурним підрозділом Інституту.

Увесь нетривалий період свого директорства (2000 – 2002 рр.) Ніна Іванівна залишалась вірна традиціям та корпоративному духу Центру, зміцнюючи та продовжуючи їх. За період її роботи в Центрі вдосконалено структуру навчального закладу, розширено матеріально-технічну базу, досягнуто значних успіхів в організації підвищення кваліфікації управлінських кадрів регіону.

З липня 2002 до серпня 2006 року Ніна Іванівна працювала на посаді заступника керівника виконавчого апарату, керуючої справами Хмельницької обласної ради. І вже як представник обласної ради і викладач-практик продовжувала тісно співпрацювати з ЦППК.

З жовтня 2006 по жовтень 2009 року працювала на посадах керівника навчального відділу заочного факультету, заступника декана факультету управління та економіки Хмельницького університету управління та права.

Нагороджена орденом «Знак Пошани», Почесною грамотою Головного управління державної служби України, Почесною грамотою Верховної Ради України.

26.12.2003 року Ніні Іванівні присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

БАЮК Микола Іванович


баюк-3

З 06 вересня 2002 року по теперішній час –

директор Хмельницького регіонального центру підвищення кваліфікації.

 

Народився 26 липня 1960 року в селі Гальчинці Теофіпольського району Хмельницької області.

У 1981 році закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського педінституту.

Впродовж 1983-1993 рр. працював у комсомольських та партійних органах, освітніх закладах Хмельницької області.

З січня 1994 по березень 2000 року – заступник директора Центру перепідготовки кадрів облдержадміністрації, заступник співдиректора Хмельницького інституту регіонального управління та права.

З 2000 р. до 2002 р. працював заступником директора Хмельницького Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів державної митної служби України, де отримав звання радника І рангу.

З вересня 2002 року є керівником Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Вже більше п’ятнадцяти років керівництво Центром поєднує із викладацькою роботою в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.

У 2018 році захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

Автор більше 50 наукових, науково-популярних, навчально-методичних праць, співавтор двох монографій.

За значні особисті досягнення в підвищенні рівня надання освітніх послуг Микола Баюк відзначений Почесними грамотами Кабінету Міністрів Міністерства освіти України, Національної академії державного управління при Президентові України, Головного управління державної служби України та нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «Державна служба України «За сумлінну працю».